Loading...
نمایش کالاهای موجود
مرتب سازی : گران ترین

فیلتر محصولات

  • 1

 

در زمان انتقال سیگنال ها، یک فرستنده رادیویی جریان الکتریکی را به پایانه های آنتن می‌رساند و آنتن انرژی را از جریان موجود به صورت امواج الکترومغناطیسی (امواج رادیویی) دریافت می نماید. در هنگام دریافت سیگنال ها توسط آنتن مقداری از قدرت یک موج رادیویی قطع شده تا در ترمینال‌های خود جریان الکتریکی را تولید کند که بدین منظور سیگنال برای گیرنده تقویت می شود. آنتن ها اجزای اساسی کلیه تجهیزات رادیویی می باشند. آنتن ترکیبی از رساناها است كه از طریق برق به گیرنده یا فرستنده متصل می‌شوند.

آنتن ها را می توان برای انتقال و دریافت امواج رادیویی در تمام جهات (آنتن های چند جهته)، یا ترجیحاً در یک جهت خاص (آنتن های جهت دار) طراحی کرد. همچنین می توان آنها بر اساس جهت قرارگیری نیز طبقه بندی کرد که تقریباً به طور مساوی در همه جهات از آن پرتو مغناطیسی ساطع شده، یا جهتی معین دارد. جایی که انرژی در امتداد یک جهت بیشتر از سایر جهات ساطع می‌شود. بعضی از انواع آنتن ها در صفحه افقی دارای الگوی تابشی یکنواخت هستند، اما انرژی کمی را به سمت بالا یا پایین می فرستند.

آشنایی با انواع آنتن

آیکن آنتن و تجهیزات رادیویی

ایزوتروپیک (Isotrpic)

آنتنی که از هر جهت مقدار سیگنال معینی را ارسال می کند.

دوقطبی (dipole)

دو قطبی یک نمونه از آنتن های اولیه است که تعداد زیادی از آنتن ها بر اساس استاندارد آن ساخته شده اند. یک آنتن دو قطبی اساسی متشکل از دو رسانا بوده که به طور متقارن قرار گرفته اند.

چندقطبی(Monopole)

آنتن چندقطبی متشکل از یک میله فلزی است که معمولاً روی زمین یا یک سطح رسانای مصنوعی سوار می شود. یک طرف خط تغذیه از گیرنده یا فرستنده به هادی و طرف دیگر به زمین متصل است.

آرایه (Array)

آنتن‌های آرایه‌‌ای از چندین آنتن ساده تشکیل شده‌اند که به عنوان یک آنتن تک مرکب کار می‌کنند.

حلقه (Loop)

آنتن های حلقه ای از یک حلقه (یا سیم پیچ) سیم تشکیل شده اند و به جای میدان الکتریکی، مستقیماً با میدان مغناطیسی اموج رادیویی ارتباط برقرار می‌کنند.

تجهیزات رادیویی

"تجهیزات رادیویی" به عنوان مجموعه ای از محصولات تعریف می شود، که عمدتاً امواج رادیویی را به منظور ارتباط رادیویی و یا تعیین رادیو از خود ساطع و یا دریافت می‌کند. در واقع تجهیزات یا سیستم یکپارچه یا تجهیزات یک زیر سیستم که برای ارتباط از راه دور با تعدیل و تابش امواج الکترومغناطیسی در فضا بدون راهنمای مصنوعی استفاده می شود؛ در دسته بندی تجهیزات رادیویی قرار می گیرند.

 وب سایت یاس ارتباط خط گسترده ای از آنتن های ایستگاه پایه را برای کمک به بهبود ظرفیت شبکه ارائه می دهد.

منبع

مشاهده متن