مشتری گرامی با ثبت دیدگاه کد تخفیف دریافت کنید.

سِت اول اداری اقتصادی رپو شامل دو پک از ماوس، کیبورد و هدست می باشد:

پک ادارای اقتصادی رپو مدل H100-NK1800-N120

۶۶۶,۰۰۰ تومان
 • هدست H100 : رابط سیمی با جک 3.5
 • کیبورد NK1800 سیمی با حروف فارسی
 • ماوس N120 سیمی با رابط USB

پک ادارای اقتصادی رپو مدل H120 USB-NK1800-N120

۷۷۶,۰۰۰ تومان
 • هدست H120 USB : سیمی با رابط USB
 • کیبورد NK1800 سیمی و با حروف فارسی
 • ماوس N120 سیمی با رابط USB
پک ماوس و کیبورد و هدست اداری H100-NK1800-N120

پکیج اول از مجموعه ست های اداری اقتصادی رپو، شامل هدست H100 رپو با رابط جک 3.5 میلی‌متری و یک ماوس و کیبورد سیمی می باشد. کیبورد NK1800 این ست دارای حروف حک شده فارسی می باشد و نور LED در کلیدهای بالایی توجه شما را به خود جلب می کند. همچنین ماوس N120 رپو در این ترکیب، سیمی بوده و برای افراد راست دست و چپ دست مناسب می باشد. ماوس و کیبورد این ست از رابط اتصال USB برخوردارند.

پک ماوس و کیبورد و هدست اداری H100-NK1800-N120

پکیج دیگر این مجموعه، شامل هدست H120 USB رپو با رابط USB و یک ماوس و کیبورد سیمی می باشد. کیبورد NK1800 این ست دارای حروف حک شده فارسی می باشد و نور LED در کلیدهای بالایی توجه شما را به خود جلب می کند. همچنین ماوس N120 رپو در این ترکیب، سیمی بوده و برای افراد راست دست و چپ دست مناسب می باشد. ماوس و کیبورد این ست از رابط اتصال USB برخوردارند.

سِت دوم اداری اقتصادی رپو شامل دو پک از ماوس، کیبورد و هدست می باشد:

پک ادارای اقتصادی رپو مدل X125S-H100

۶۸۷,۰۰۰ تومان
 • هدست H100 : سیمی با جک 3.5
 • کیبورد X125S سیمی و با حروف فارسی
 • ماوس X125S سیمی با رابط USB

پک ادارای اقتصادی رپو مدل X125S-H120 USB

۷۹۹,۰۰۰ تومان
 • هدست H120 USB: سیمی با رابط USB
 • کیبورد X125S سیمی و با حروف فارسی
 • ماوس X125S سیمی با رابط USB

سِت دوم اقتصادی رپو دارای ماوس و کیبورد و هدست می باشد، که هدست پک اولِ آن، H100 با جک 3.5 میلی‌متری می باشد. از مزایای جک 3.5 می توان به قابلیت اتصال آن با گوشی های همراه نیز اشاره کرد.

ماوس و کیبورد این پک از محصول کمبوی رپو مدل X125S می باشند که سیمی بوده و کیبورد آن دارای حروف حک شده فارسی می باشد. همچنین ماوس این کمبو دارای حرکت روان و دقت بالایی می باشد.

سِت دوم اقتصادی رپو دارای ماوس و کیبورد و هدست می باشد، اما پک دوم از این ست دارای هدست H120 با رابط USB می باشد. این هدست بغیر از رابط، در سایر ویژگی ها مشابه H100 می باشد.

ماوس و کیبورد این پک از محصول کمبوی رپو مدل X125S می باشند که سیمی بوده و کیبورد آن دارای حروف حک شده فارسی می باشد. همچنین ماوس این کمبو دارای حرکت روان و دقت بالایی می باشد.

سِت سوم اداری اقتصادی رپو شامل دو پک از ماوس، کیبورد و هدست می باشد:

پک ادارای اقتصادی رپو مدل X120Pro-H100

۶۷۰,۰۰۰ تومان
 • هدست H100 : سیمی با جک 3.5
 • کیبورد X120Pro سیمی با حروف فارسی
 • ماوس X120Pro سیمی با رابط USB

پک ادارای اقتصادی رپو مدل X120Pro-H120 USB

۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • هدست H120 USB: سیمی با رابط USB
 • کیبورد X120Pro سیمی با حروف فارسی
 • ماوس X120Pro سیمی با رابط USB
پا ماوس و کیبورد و هدست X120Pro-H120-US

ست سوم هم دارای یک هدست و یک ماوس و کیبورد کمبو می باشد. دو پک موجود در این ست از نظر هدست با هم متفاوت می باشند. هدست پک اول H100 با جک 3.5 میلی‌متری می باشد.

کیبورد و ماوس این پک سیمی بوده و کیبورد این کمبو دارای حروف حک شده فارسی می باشد. از ویژگی های جالب کیبورد X120Pro مقاومت بالا آن در برابر آب می باشد. بدین معنا که اگر مایعات بر آن ریخته شود در آن نفوذ نمی کند. ماوس و کیبورد این مجموعه دارای رابط USB می باشند.

پا ماوس و کیبورد و هدست X120Pro-H120-US

هدست پک دوم از ست سوم دارای هدست H120 USB می باشد که همان طور که از آن آن مشخص است، دارای رابط USB می باشد.

کیبورد و ماوس این پک سیمی بوده و کیبورد این کمبو دارای حروف حک شده فارسی می باشد. از ویژگی های جالب کیبورد X120Pro مقاومت بالا آن در برابر آب می باشد. بدین معنا که اگر مایعات بر آن ریخته شود در آن نفوذ نمی کند. ماوس و کیبورد این مجموعه دارای رابط USB می باشند.

سِت چهارم اداری اقتصادی رپو شامل دو پک از ماوس، کیبورد و هدست می باشد:

پک ادارای اقتصادی رپو مدل X1810-H100

۸۹۲,۰۰۰ تومان
 • هدست H100 : رابط بیسیم با جک 3.5
 • کیبورد بیسیم ارگونومیک X1810
 • ماوس X1810 ارگونومیک با برد 10متر

پک ادارای اقتصادی رپو مدل X1810-H120 USB

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • هدست H120 USB: رابط سیمی USB
 • کیبورد بیسیم ارگونومیک X1810​
 • ماوس X1810 ارگونومیک با برد 10متر​
پک ماوس و کیبورد و هدست X1810-H100

ست چهارم اداری اقتصادی از رپو شامل دو پک با محتویات یک هدست سیمی، یک ماوس و یک کیبورد بیسیم می باشد. هدست پک اول H100 رپو می باشد که با جک 3.5 میلی متری به سیستم و یا گوشی شما متصل می شود.

و اما کیبورد و ماوس آن از کمبو X1810 رپو انتخاب شده که هم ماوس و هم کیبورد دارای طراحی ارگونومیک بوده و بصورت بیسیم به سیستم شما متصل می شوند. کیبورد این کمبو دارای حروف فارسی حکاکی شده نیز می باشد.

پک ماوس و کیبورد و هدست X1810-H100

پک دوم شامل هدست H120 USB بوده که با سیم و رابط USB به سیستم شما متصل می شود. این هدست بیشتر برای لپ تاپ و کامپیوتر و سیستم های شامل پورت USB مفید می باشد.

و اما کیبورد و ماوس آن از کمبو X1810 رپو انتخاب شده که هم ماوس و هم کیبورد دارای طراحی ارگونومیک بوده و بصورت بیسیم به سیستم شما متصل می شوند. کیبورد این کمبو دارای حروف فارسی حکاکی شده نیز می باشد.

سِت پنجم اداری اقتصادی رپو شامل پک سه عددی ماوس بیسیم و سیمی می باشد:

پک ادارای اقتصادی رپو مدل 9300M-H100

۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
 • هدست H100 : رابط سیمی با جک 3.5
 • کیبورد 9300M بیسیم و بسیار نازک
 • ماوس 9300M بیسیم و ارگونومیک

پک ادارای اقتصادی رپو مدل 9300M-H120 USB

۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • هدست H120 USB: رابط سیمی USB
 • کیبورد 9300M بیسیم بسیار نازک
 • ماوس 9300M بیسیم و ارگونومیک
پک ماوس و کیبورد و هدست 9300M-H100

در واقع ست پنجم شامل دو پک اداری اقتصادی می باشد که در مدل هدست با یکدیگر متفاوتند. پک اول که 9300M-H100 می باشد دارای هدست رپو به مدل H100 بوده که دارای جک 3.5 میلی متری است. این نوع از هدست برای اتصال به گوشی هم حتی مناسب می باشد.

کیبورد و ماوس این پک از مدل 9300M رپو بوده که شامل کیبوردی بسیار نازک و بیسیم و ماوسی بیسیم و با دقتی بالا می باشد. این کمبو قابلیت اتصال به چندین دستگاه را نیز دارد.

پک ماوس و کیبورد و هدست 9300M-H100

پک دوم از ست پنجم شامل کمبو 9300M از ماوس و کیبورده بوده که به همراه هدست رپو H120 USB ارائه می شود. این پک هم مانند پک قبلی دارای ماوس و کیبورد بیسیم و قوی می باشد. هدست این پک دارای رابط USB بوده و مناسب افرادی می باشد که همیشه می توانند پورتی USB برای خود دست و پا کنند!

 9300M رپو شامل کیبوردی بسیار نازک و بیسیم و ماوسی بیسیم با دقتی بالا می باشد. این کمبو قابلیت اتصال به چندین دستگاه را نیز دارد.

سِت ششم اداری اقتصادی رپو شامل سه ماوس سیمی و بیسیم می باشد:

پک ادارای اقتصادی رپو مدل M160-M10 Plus-N120

۵۲۵,۰۰۰ تومان
 • ماوس بیسیم سایلنت M160
 • ماوس بیسیم M10 Plus
 • ماوس N120 سیمی با رابط USB
ماوس پک رپو-لندینگ پیج

این پکیج شامل سه عدد ماوس می باشد که در بین آنها، ماوس M160  و M10 Plus از نوع بیسیم و از برند رپو بوده، و ماوس N120 سیمی و با رابط USB می باشد. این پکیج برای افرادی یک مجموعه می تواند مفید باشد زیرا دقت های مختلف، طراحی ظاهری متفاوت را شامل می شود.

آخرین دیدگاه ها

شماره‌های تماس

( ساعات کاری از ۹:۳۰ صبح الی ۱۸ و پنجشنبه تا ۱۴ )

بخش سخت افزار: داخلی ۳۰۱ - ۱۰۱

بخش لوازم جانبی: داخلی ۲۰۳ - ۱۰۳

بخش شبکه: داخلی ۲۰۲ - ۱۰۲ - ۱۰۵

بخش لپ تاپ: داخلی ۲۰۷ - ۱۰۷

بخش موبایل: داخلی ۲۱۳ - ۱۱۳

خرید مطمئن کالای دیجیتال

logo-samandehi

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت